Obsługa prawna firm

Umowa o stałą obsługę prawną

Honorarium dla Kancelarii ustalane jest induwidualnie w zależności od zakresu obsługi prawnej. Honorarium może być wyliczane w dwóch wariantach:

1. utalamy wysokość stawki za godzinę pracy i rozliczamy się za przepracowane godziny, bądź;

2. ustalamy wysokość ryczałtu oraz zakres obsługi prawnej objęty ryczłtem.

korzyści ze stałej obsługi prawnej:

– oszczędność;

– szeroki zakres oferowanych czynności;

– spokojne prowadzenie firmy;

– specjaliści z różnych dziedzin prawa;

– równość stron (Doświadczenie i praktyka pokazują, że przedsiębiorca nieposiadający stałej obsługi prawnej stawia siebie nierzadko w gorszej sytuacji handlowej. Podmioty będące pod stałą obsługą prawną automatycznie stoją na wyższej pozycji nad podmiotem, który takowej ochrony nie posiada. Niewielkim kosztem zapewnij sobie przewagę w biznesie);

– znajomość specyfiki firmy;

– szybkość działania;

– priorytetowe traktowanie klienta ze stałej obsługi prawnej.

Facebook