Klienci indywidualni

1. Udzielamy porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego, karnego, wykroczeń, handlowego, gospodarczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz postępowania egzekucyjnego.

Honorarium dla Kancelarii wynosi od 50 zł do 150 zł. Natomiast stawka uzależniona jest od skomplikowania stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz od ilości przeanalizowanych dokumentów.

2. Sporządzamy wszelkie umowy oraz pisma procesowe (m.in. pozwy, wnioski, odwołania, apelacje, zażalenia, skargi i inne.

Honorarium dla Kancelarii wynosi od 100 zł.  Stawka uzależniona jest od rodzaju pisma, stanu faktycznego sprawy, wagi sprawy oraz poświęconego czasu.

3. Reprezentujemy klienta przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, wykroczeń, administracyjnych, gospodarczych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Honorarium dla Kancelarii ustalane jest indywidualnie w zależności od charatkteru i rodzaju sprawy, jednakże z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w  sprawie minimalnych opłat za czynności adwokackie na podstawie podpisanej umowy z klientem. Rozkładamy również należności na raty.

4. Sporządzamy opinie prawne z dziedzin prawa wskazanych w pkt. 1.

Honorarium dla Kancelarii za sporządzoną opinię prawną wynosi od 100 zł. Stawka uzależniona jest od skomplikowania stanu faktycznego sprawy i poświęconego czasu na opracowanie opinii.

5. Zajmujemy się windykacją niezapłaconych należności.

Honorarium dla Kancelarii ustalane jest idywidualnie (możliwość procentowego rozliczenia dopiero po odzyskaniu należności)

6. Dochodzimy odszkodowań na rzecz poszkodowanego klienta z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, uszkodzeń ciała (m.in. pobicia, i inne), jak również  w przypadkach wypadków śmiertelnych.

Honorarium dla Kancelarii ustalane jest indywidualnie w procetach (od 10% do 30%) rozliczane po uzyskaniu odszkodowania na podsatwie podpisanej umowy z klientem.

7. Dochodzimy odszkodowań z tytułu ustanowienia służebnośći przesyłu, pomagamy w negocjacjach umów – gdy linie elektryczne, gazowe bądź inne przebiegają przez nieruchomość.

Honorarium ustalane jest indywidualnie  (możliwość rozliczenia w procentach po uzyskaniu odszkodowania w wysokościod 15% do  30%) na podstawie podpisanej umowy z klientem.

* do powyżej wskazanych kwot doliczany jest podatek VAT.

Facebook