Odszkodowania

Kancelaria dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu:

1. wszelkich uszkodzeń ciała doznanych w różnych okolicznościach (m.in. pobicia, wypadki komunikacyjne);

2. śmierci w wypadku bądź z tytułu innego zdarzenia;

3. błędów medycznych lekarzy;

4. wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

5. zwolnień grupowych;

6. mobbingu;

7. ustanowienia służebości przesyłu gdy przez nieruchomość przechodzą linie elektryczne wysokiego napięcia (w tym słupy) bądź gazociągi;

8. naruszenia praw autorskich;

9. wszelkich umów nazwanych i nienazwanych zawartych między stronami;

10. gwarancji i rękojmi;

11. bezumownego korzystania z nieruchomości (mieszkania, lokalu użytkowego);

12. wywłaszczenia.  

Facebook