Odszkodowania

Kancelaria dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu: 1. wszelkich uszkodzeń ciała doznanych w różnych okolicznościach (m.in. pobicia, wypadki komunikacyjne); 2. śmierci w wypadku bądź z tytułu innego zdarzenia; 3. błędów medycznych lekarzy; 4. wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 5. zwolnień grupowych; 6. mobbingu; 7. ustanowienia służebości przesyłu gdy przez nieruchomość przechodzą linie elektryczne wysokiego napięcia (w tym słupy) bądź gazociągi; … Czytaj dalej Odszkodowania