Nasze niektóre sukcesy

Nasze niektóre sukcesy:

Wyrok uzyskany dla naszej klientki przeciwko spółce z Wrocławia prowadzącej działalność stomatologiczną, która była ubezpieczona w PZU S.A w sprawie pozostawienia przez personel medyczny kawałka złamanego wiertła w jamie ustnej, który to wbił się w policzek od strony wewnętrznej jamy ustnej.

Kolejny sukces kancelarii! Powództwo o zapłatę na rzecz naszej klientki Agnieszki L. przeciwko mBank S.A. uwzględnione przez Sąd w całości:). Chodziło o stosowanie przez bank nieuczciwych zapisów w umowie kredytowej (tj. klauzul niedozwolonych) na podstawie których Bank pobrał od kredytobiorcy ponad 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych).


Wyrok uzyskany dla naszego klienta, zasądzający na jego rzecz kwotę 19.493,65 zł wraz z odsetkami tytułem zapłaty odszkodowania za doznanie uszczerbku na zdrowiu (skręcenie kręgów szyjnych) w wypadku komunikacyjnym. Sprawca pojazdu wjechał naszemu klientowi w tył auta.


Kolejna wygrana (sukces) sprawa gospodarcza dla naszego klienta (Wykonawcy) przeciwko dużej firmie budowlanej AWBUD S.A., która wniosła powództwo do sądu o zapłatę 43.256,74 zł na podstawie weksla. Ostatecznie Sąd uchylił nakaz zapłaty i oddalił powództwo:)

Facebook