Zespół

 mgr Artur Skowroński – doradca prawny
absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek prawo, właściciel Kancelarii, zarządza Kancelarią, urodził się w dniu 21 marca 1977 r. we Wrocławiu.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, administracyjnym, gospodarczym, handlowym, ubezpieczeń społecznych, rodzinnym, jak również jego zainteresowania obejmują prawo karne. Specjalizuje się w likwidacji szkód  wypadków komunikacyjnych, jak również w dochodzeniu wszelkich odszkodowań. Autor niezliczonych porad prawnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dochodzeniu należności (windykacja) oraz doświadczenie w negocjacjach przedsądowych przede wszystkim w sprawach cywilnych, administracyjnych, rodzinnych oraz karnych. Prowadzi postępowania administracyjne przed organami administracji publicznej.


     mgr Anna Klajn – adwokat współpracującyadwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim,  po ukończeniu studiów odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając liczne i zróżnicowane praktyki nie tylko w kancelariach prawnych, lecz także i w sądzie, prokuraturze oraz ambasadzie RP w Rydze. W ciągu kilkuletniej praktyki zawodowej miała możliwość prowadzenia spraw o zróżnicowanym charakterze, nie bojąc się podejmować nowych wyzwań i zapewniając przy tym klientom profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów. Główne obszary jej działalności to reprezentowanie klientów indywidualnych, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, odszkodowawczych, windykacyjnych oraz karnych, a także kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w funkcjonowaniu spółek offshore. Świadczy pomoc prawną także w języku angielskim.


mgr Grzegorz Suchecki – adwokat współpracujący

absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imieniem Jana Pawła II, ukończył studia dzienne na kierunku prawo z wynikiem bardzo dobrym, jak również ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. 

Specjalizuje się przede wszystkim z prawie cywilnym, handlowym, karnym, rodzinnym, administracyjnym, pracy, ubezpieczeń społecznych, bankowym. Nie boi się nowych wyzwań i trudnych spraw. Jako profesjonalny pełnomocnik reptrezentuje klientów Kancelarii przed sądem w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Facebook