Zespół

 mgr Artur Skowroński – doradca prawny
absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek prawo, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zarządza Kancelarią, urodził się w dniu 21 marca 1977 r. we Wrocławiu.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, administracyjnym, gospodarczym, handlowym, ubezpieczeń społecznych, rodzinnym, jak również w prawie karnym. Specjalizuje się w likwidacji szkód  wypadków komunikacyjnych, jak również w dochodzeniu wszelkich odszkodowań. Autor niezliczonych porad prawnych oraz pism procesowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dochodzeniu należności (windykacja) oraz doświadczenie w negocjacjach przedsądowych przede wszystkim w sprawach cywilnych, administracyjnych, rodzinnych oraz karnych. Prowadzi postępowania administracyjne przed organami administracji publicznej.mgr Marek Bazylkiewicz – radca prawny współpracujący

absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek

prawo, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. 

Specjalizuje się przede wszystkim z prawie cywilnym, handlowym, karnym, rodzinnym,

administracyjnym, pracy, ubezpieczeń społecznych, bankowym. Jako profesjonalny pełnomocnik

reprezentuje klientów Kancelarii przed sądem w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa

cywilnego, rodzinnego, karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Facebook